KARDEŞ

EDEBİYATLAR

Türk Boylarının Çağdaş Edebiyatları

Hüseyinzade Ali Turan

Yavuz Akpınar, Hüseyinzade Ali Turan (1864-1940)'ın Arşivi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arşivi'ne Bağışlandı

Yavuz Akpınar, Gözde Göngör, Hüseyinzade Ali Turan'ın Arşivi'ndeki Belgeler-1, Ege Üni., Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, Temmuz-Aralık 2010, Sayı: 19

Yavuz Akpınar, Gözde Göngör, Hüseyinzade Ali Turan'ın Arşivi'ndeki Belgeler-2, Ege Üni., Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir,Ocak-Haziran 2011, Sayı: 20

Gözde Göngör, Hüseyinzade Ali Turan'ın Arşivi'ndeki Belgeler-3, Ege Üni., Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir,Temmuz-Aralık 2011, Sayı: 21

Hüseyinzade Ali, Tercüme-i Hal Varakası, 23 Ramazan 1329(1911)

Hüseyinzade Ali Turan, Biyografik Muhtasar Malumat (Otobiyografi), Şubat 1935

Hüseyinzade Ali, Yurt Kaygusu, Terane-i Seher (Kendi el yazısıyla şiirler)

Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Çağın, Türk Yurdu dergisi, I. Tefrika; 2 Nisan 1331 /14 Nisan 1915, 8. cilt, Sayı: 81; II. Tefrika 23 Nisan 1331, Sayı: 82; III.Tefrika 7 Mayıs 1331, Sayı: 83

Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali Bey, Hazırlayan: Sabahatin Çağın, Türk Yurdu dergisi 1331 / 1915 Sayı: 81 83

Hilmi Ziya Ülken, Türkçülüğün ve Türk Sosyalizminin Babası Ali Turan (Hüseyinzade Ali), Yeni İnsan dergisi, Aralık 1969, Sayı: 84; Ocak 1970, Sayı: 85

Dündar Akünal, Kafkasyada Türkçülük Hareketine Bir Bakış Hüseyinzade Ali Bey, Çınaraltı dergisi 14 Şubat 1942, Sayı: 28 

Sadeddin Nüzhet Ergun, Ali Turan (Hüseyinzade), Türk Şairleri, 2. cilt

İbrahim Alaettin Gövsa, Turan, Ali Hüseyinzade, Türk Meşhurları Ansiklopedisi

Füyuzatın Biblioqrafiyası, Hazırlayan: A. C. Xelilov, Bakı, 2002