KARDEŞ

EDEBİYATLAR

Türk Boylarının Çağdaş Edebiyatları

Genel Kaynaklar

Nizami Ceferov, Türk Xalqları Edebiyyatı, 1- cilt. Qedim Dövr, Bakı, Azerbaycanda Atatürk Merkezi Yayınları, 2006

Yusuf Akçuraoğlu,  Ulum ve Tarih,  Kazan, Haritanof Matbaası, 1906

Yusuf Akçuraoğlu, Türk ve Tatar Tarihi, Türk Yurdu, 12 Temmuz 1328 (25 Temmuz 1912), Sayı: 18 (Not: Z. V. Togan'ın aynı adlı eseri için tanıtma yazısı)

Ayaz İshaki, Bütün Türklerde Yüksek Bir Türk Dilinin Vücuda Gelmesi Mümkün müdür? Türk Yurdu, Teşrin-i Sani 1925 (Kasım 1925), Cilt: III, Sayı: 14

Yusuf Akçuraoğlu, Türkçülüyün Tarixi, Azerb. Türkçesine Aktaran: Aybeniz Kengerli, Bakı, 2006

Şe'ir Çelengi.Türk Dünyası (Yeni Nesil)Şeir Antologiyası)-3 ciltde; II. cild, Tertibciler: Şefa VeLİ, Nofel Ümid, Gülnar Sema, Rübabe Sahir, Server Kamranlı, Bakı, QHT Neşriyyatı, 2016 (Dünya Genc Türk Yazarlar Birliyi)

A. Sevindik, Rusya Müslümanlarında Dil ve Edebiyat, Sırat-ı Müstakim,18 Kanunievvel 1324 (31 Aralık 1908), Sayı: 19 Not. Arap harfleriyle

Hasan Sabri Ayvazof, Rusya İnkilab-ı Kebiri. Genç Türklere!, İctihad, Kanun-i Sani 1908, Sayı: 5

Hasan Sabri Ayvazof,Rusya'da İslamlar, Türkler, Tearüf-i Müslimin dergisi, 9 K. Evvel 1326 (22 Aralık 1910), Sayı: 26

M. Şemseddin, Müslümanlık Aleminde İntibah-2, İslam mecmuası, 13 mart 1330 (26 mart 1914), Sayı: 4

Ziya Gokalp, Rusyadaki Turkler Ne Yapmali?, İst, 1918 (Yeni Mecmua, Sayı: 38'den)

Türkistan Felaketzedeganı Menfaatine Olmak Üzere Kırım Talebe Cemiyeti Tarafından Verilen Konferans, İstanbul, Şirket-i Tab'iyye, 1327 (1912), 55 s. ( Konferans verenler: Mustafa Asım, Yusuf Akçura, Ahmet Hilmi,Satı Bey)|uploads/files/201807/upload_5b4a7c060f964.pdf]

Ömer Seyfettin,Yarınki Turan Devleti, İstanbul, Beyazıt (Toprak Dergisi) Matbaası, 1958, 23 s.

Akdes Nimet Kurat, A. Bennigsen-Ch. Lemercier-Quelquejay,Rusya Müslümanlarının 1920'den Önce Matbuat ve Milli Hareketleri, Paris, 1964 (Adlı eser hakkında tanıtma-tenkit)

Naile Hacızade, A. N. SAMOYLOVİÇ’İN BAKIŞ AÇISINDAN ORTAK TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ

Enver Konukçu, Doğu Türkistan'a Ait Yeni Bir Eser, Yağmur dergisi, Erzurum 1977 Sayı: 6

Enver Konukçu, Türklerin Hindistan'ı, Yağmur dergisi, Erzurum,  Haziran 1977, Sayı: 3

Yücel Feyzioğlu, "Çocuk Gelişiminde “Sistemli Düşünce”nin Kurulmasına Türk Yurtlarından Kardeş Masallar Nasıl Yardım Ediyor?"