KARDEŞ

EDEBİYATLAR

Türk Boylarının Çağdaş Edebiyatları

Yavuz Akpınar

 

Döküman
Yavuz Akpınar Özgeçmiş ve Yayınlar

Dede Korkut Destanları, Bugün Gazetesi,25-27 Mart 1964 Kars.pdf

Cafer Cabbarlıdan Şiirler, Adımlar, Erzurum, Ağustos-Eylül 1971, Sayı: 19-20

Vakıf, Yağmur dergisi, Erzurum Mayıs 1977, Sayı:7

Şehriyar'ın Türkiye'de Neşredilmemiş Bazı Türkçe Şiirleri, I. Millî Türkoloji Kongresi, 1978 (Bildiri)

Nebi Hazri'den Yeni Şiirler, Dergah dergisi, Erzurum, 1 Mart 1982 s. 14-17

Kardaş Edebiyatlar ve Biz (Dr. Ali Araslı imzasıyla) Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1983

Hüseyn Ulduz İle Bir sohbet, Türk Edebiyatı, Nisan 1984 Sayı: 126.pdf

Ali Kuşan, Heyder Baba'nın Şehriyar'a Selamı, Yağmur dergisi, Erzurum Mayıs 1978, Sayı-7

Kardaş Kömeğini Hatırlayalım,(Selçuk Uysal'la Birlikte), Azerbaycan dergisi,İstanbul, 1990,  Sayı:1

Hamid Nutki "Aytan"ın Hayatı ve Eserleri, Her Rengden-Dünenden Bugüne (Kitabına Önsöz), Ankara, 1995

Hamid Nutki ve Şiirleri Hakkında Birkaç Söz, Min İlin Sonu (Kitabına Önsöz) Ötüken, 1998, s. 7-20

Gaspıralının Türk Türk Diline Bakışı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 12/1, TDK, Ankara, s. 385-408 (“Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı, 14 Kasım 2001, Türk Dil Kurumu, Ankara”ya sunulan bildiri)

Son Dönem İran Türkçesinde Türkiye Türkçesinin Etkileri, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum, 2001, Sayı: 17 (Not: H. Nutki Aytan'ın şiirleri esasında)

Azeri Türklerinin Orta Doğu'nun Siyasi ve Kültürel Hayatındaki Rolü, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ Armağanı, IV. cilt, Ankara ASAM 2003

Gaspıralı'ya Atfedilen Türkistan Uleması, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Aralık 2005, Sayı: 4.pdf

Nahçivan'ı Dünyaya Açanlardan Biri: İSA HEBİBBEYLİ, Ömrün İlleri ve Eserleri, Bakı. Elm ve Tehsil Neşriyyatı, 2009, s. 146-149

Yusuf Akçura'nın Hüseyinzade Ali Bey'e Yazdığı Mektuplar, Türk Yurdu dergisi, Nisan 2011, Sayı: 284

Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye'de Tanınması,  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2011, Sayı: 31 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

Bahtiyar Vahabzade'nin "İki Gorhu" Adlı Manzumesi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2011, Sayı: 31 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

Hophopname'nin Yeni Neşri, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Ekim 2012, Sayı: 6 (İsa Öztürk'ün neşri hakkında)

M.Ş. Esendal'ın Azerbaycan Hatıratından Bir Bölüm: "Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu", Neşre hazırlayanlar: Yavuz Akpınar-Latif Taşdemir, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Nisan 2013, Sayı: 7

Dr. Cevat Heyet, Yeni Türk Edebiyatı dergisi, Nisan 2015, Sayı: 11